UtställningarUTSTÄLLNINGAR I URVAL

2012, 2013, 2014 Väsby Konsthall, Vårsalong
(jurybedömd)
2012, 2014 International Watercolor Biennal, Belgium
(jurybedömd)
2012 Nordiska akvarellsällskapet
(jurybedömd)
2013, 2014 Galleri Sjöhästen, Nyköping
(Samlingsutställning)
2014 Galleri Movitz, Stockholm
(Separatutställning)
2014, 2015 Galleri Sandström, Falköping
(Samlingsutställning)
2014, 2015 Edsviks Konsthall, Akvarellsalong
(jurybedömd)
2014 Järnboden Konsthall
(Samlingsutställning)
2014 Fållnäs Konsthall
(samlingsutställning)
2014, 2015 Affordable Art Fair, Stockholm
(konstmässa)
2014, 2015 Rolls Gallery, Uppsala
(separatutställning)
2015, 2017 Galleri Sjöhästen, Nyköping
(separatutställning)
2015, 2016 Konst- och Antikmässan
(Art & Form)
2015 Affordable Art Fair, Maastricht
(konstmässa)
2015 Galleri Backlund, Göteborg
(samlingsutställning)
2015 Galleri Hultman, Åstorp
(separatutställning)
2016 Edsvik Konsthall
(Ett hem - samlingsutställning)
2016 Ekströms Konst, Västerås
(separatutställning)
2016 Edsvik Konsthall - World of Watercolours
(internationell samlingsutställning)
2016 Art & Form, Stockholm
(julutställning)


REPRESENTERAD

Art&Form, Stockholm
Galleri Stenlander, Taxinge Slott
Galleri Sandström, Falköping
Rolls Gallery, Uppsala
Galleri Karlenström, Borås
Galleri Sjöhästen, Nyköping
Ekströms Konst, Västerås


KONSTNÄRLIGA UPPDRAG

Juryarbete Edsvik Konsthall
uttagning till Akvarellsalong 2016 


akvarellkurs


Translate